Dyrektor Artystyczny

Maria Piotrowska-Bogalecka

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (ukończyła kierunki dyrygentura chóralna i edukacja muzyczna) oraz Akademii Muzycznej w Krakowie (podyplomowe studia z teorii muzyki). Studiowała również w Kodály Institute of the Liszt Ferenc Academy of Music, a swój dyrygencki warsztat doskonaliła w trakcie kursów w kraju i zagranicą (m.in. Eric Ericson Masterclass w Haarlem, International Kodály Seminar w Kecskemet, czy Studium Chorale Masterclass for Choral Conductors w Maastricht).

Od września 2017 roku związana jest z Chórem Polskiego Radia, najpierw jako chórmistrz, a od września 2018 roku jest dyrektorem artystycznym zespołu. Podczas swojej działalności z Chórem Polskiego Radia uczestniczyła w nagraniu dziesięciu płyt oraz dokonała licznych prawykonań m.in kompozycji Agaty Zubel, Pawła Tabakiernika, Pawła Mykietyna, Sławomira Kupczaka. Wraz z Zespołem występowała na festiwlach tj. Sacrum Porfanum, Misteria Paschalia, Warszawska Jesień, Huddersfield Contemporary Music Festiwal oraz na wielu waznych scenach: Narodowa Orkiestra Polskiego Radia w Katowicach, Studio koncertowe im.W. Lutosławskiego w Warszawie, Filharmonia Narodowa w Warszawie, Centrum Kongresowe ICE w Krakowie.

W 2012 obroniła pracę doktorską w dziedzinie dyrygentury chóralnej, a w 2014 roku opublikowała książkę „Decorum et varietas. Psalmy w muzyce wokalnej i wokalno-instrumentalnej polskiego baroku”. Obecnie pracuje jako adiunkt w Katedrze Dyrygentury Chóralnej Akademii Muzycznej w Katowicach.

Jest laureatką XI Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygentów Chóralnych w Poznaniu, na którym otrzymała pierwszą nagrodę oraz nagrodę specjalną im. E. Maćkowiaka za najlepszą metodę pracy z chórem. Wielokrotna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Śląskiego oraz Prezydenta Miasta Chorzowa. W 2009 roku otrzymała Nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego

Foto Magdalena Hałas


Maria Piotrowska-Bogalecka / BIO / PL/ENG [PDF]

Skip to content