Dyrektor Artystyczny

Maria Piotrowska-Bogalecka


Absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (ukończyła kierunki dyrygentura chóralna oraz edukacja muzyczna) oraz Akademii Muzycznej w Krakowie (podyplomowe studia z teorii muzyki). Studiowała również w Kodály Institute of the Liszt Ferenc Academy of Music, a swój dyrygencki warsztat doskonaliła w trakcie kursów w kraju i zagranicą (m.in. Eric Ericson Masterclass w Haarlem, International Kodály Seminar w Kec- skemet, czy Studium Chorale Masterclass for Choral Conductors w Maastricht).

Jest laureatką XI Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygentów Chóralnych w Poznaniu, na którym otrzymała pierwszą nagrodę oraz nagrodę specjalną im. E. Maćkowiaka za najlepszą metodę pracy z chórem. Wielokrotna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Śląskiego oraz Prezydenta Miasta Chorzów. W roku 2009 otrzymała Nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego. Jako założycielka i kierownik artystyczny istniejącego od 2007 roku Zespołu Wokalnego Contento Core przygotowała ponad 70 koncertów, uczestniczyła w kilkudziesięciu festiwalach i cyklach koncertowych, koordynowała kilkanaście projektów, przygotowała kilka prawykonań oraz nagrała dwie płyty. W 2012 obroniła pracę doktorską w dziedzinie dyrygentura chóralna, a w 2014 roku opublikowała książkę„Decorum et varietas. Psalmy w muzyce wokalnej i wokalno-instrumentalnej polskiego ba- roku”. Obecnie pracuje jako adiunkt w Katedrze Dyrygentury Chóralnej Akademii Muzycznej w Katowicach.

Była koordynatorem Międzynarodowego Festiwalu Chórów Akademii Muzycznych KoChAM w 2015 roku, a w latach 2015 – 2017 sprawowała funkcję kuratora regionu śląskiego ministerialnego programu „Śpiewająca Polska” działającego przy Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. Od września 2017 roku pracuje jako chórmistrz Chóru Polskiego Radia, a od września 2018 roku jest dyrektorem artystycznym zespołu.

Foto Magdalena Hałas

Skip to content