Kierownik Artystyczny

Maria Piotrowska-Bogalecka

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (dyrygentura chóralna w klasie prof. dr hab. Beaty Borowskiej) oraz Akademii Muzycznej w Krakowie (teoria muzyki). Studiowała również w Kodály Institute of the Liszt Ferenc Academy of Music, a swój dyrygencki warsztat doskonaliła w trakcie kursów w kraju i zagranicą (m.in. Eric Ericson Masterclass w Haarlem, International Kodály Seminar w Kecskemet, czy Studium Chorale Masterclass for Choral Conductors w Maastricht). Jest laureatką XI Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygentów Chóralnych w Poznaniu, na którym otrzymała pierwszą nagrodę oraz nagrodę specjalną im. E. Maćkowiaka za najlepszą metodę pracy z chórem. Wielokrotna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Śląskiego Założycielka i kierownik artystyczny istniejącego od 2007 roku Zespołu Wokalnego Contento Core. Wykładowca w Katedrze Dyrygentury Chóralnej Akademii Muzycznej w Katowicach. Była koordynatorem Międzynarodowego Festiwalu Chórów Akademii Muzycznych KoChAM. Związana również z ministerialnym programem „Śpiewająca Polska”.
Od września 2017 roku związana jako chórmistrz Chóru Polskiego Radia, a od września 2018 roku pełniąc funkcję dyrektora artystycznego zespołu. Z Chórem Polskiego Radia  poprowadziła około 70 koncertów w kraju i zagranicą, gościła na międzynarodowych festiwalach (Huddersfield Contemporary Music Festiwal, Festival Semana Religiosa de Cuenca, Sv Jocobo Festival w Wilnie, Festiwal Warszawska Jesień, Sacrum Profanum, Misteria Paschalia, Opera Rara, Festiwal im. Ady Sari, Festiwal Prawykonań). Jako dyrektor artystyczny Zespołu stara się dbać o ciągłe poszerzanie repertuaru i jego różnorodność, czego owocem jest 13 nagranych płyt z muzyką dawną, dziełami wokalno-instrumentalnymi, muzyką chóralną różnych epok w tym również współczesnymi kompozycjami. Wraz z zespołem dokonała kilkunastu prawykonań utworów czołowych polskich kompozytorów tj: Joanna Wnuk-Nazarowa, Agata Zubel, Alek Nowak, Piotr Tabakiernik, Paweł Łukaszewski, Paweł Mykietyn, Sławomir Kupczak, Dariusz Przybylski, Szymon Godziemba-Trytek – zgodnie z jedną z misji chóru – propagowania najnowszej muzyki polskiej. Pomysłodawczyni cyklu Navigatio, projektu artystyczno-edukacyjnego Akademia Chóru Polskiego Radia oraz cyklu koncertów dla najmłodszych: „Chór Polskiego Radia dzieciom”. 

Foto Magdalena Hałas


Maria Piotrowska-Bogalecka / BIO / PL/ [PDF]

Skip to content