O fundacji

Misją Fundacji jest ochrona i zachowanie marki “Chór Polskiego Radia”, oraz rozwój zespołu i zdobycie silnej pozycji w obszarze światowej chóralistyki.

Mamy świadomość dynamicznie rozwijającego się rynku muzycznego w zakresie chóralistyki i związanej z tym faktem rosnącej konkurencji, stąd podstawowe cele fundacji skupiają się na zbudowaniu i utrwaleniu wysokiego poziomu zespołu. Chór Polskiego Radia gromadzi wokół siebie autorytety ze świata kultury i nauki, z życia społecznopolitycznego, o których wsparcie fundacja będzie zabiegać i z uwagą wsłuchiwać się w cenne głosy i opinie. Kontynuacja prawie 70- letniej tradycji Chóru Polskiego Radia zobowiązuje i ustanawia zarazem wielokierunkowe działania i rozwój fundacji.

Fundacja realizuje swoją misję poprzez:

  1. Wspieranie działalności Chóru Polskiego Radia poprzez zwiększanie jego aktywności artystycznej w Polsce i zagranicą,
  2. Działanie na rzecz rozwoju kultury i edukacji muzycznej oraz w szczególności sztuki chóralnej poprzez organizację warsztatów m. in dla chórzystów Chóru PR, a także dla chórzystów pasjonatów,
  3. Działanie na rzecz kultywowania i upowszechniania narodowego muzycznego,
  4. Działanie na rzecz tworzenia i rozwoju kameralistyki wokalnej oraz zespołów chóralnych,
  5. Działanie na rzecz rozwoju kwalifikacji osobistych artystów śpiewaków,
  6. Wspieranie działań badawczych oraz stworzenie technicznego zaplecza służącego utrwalaniu i promowaniu dzieł muzycznych wraz z działalnością fonograficzną,
  7. Wspieranie idei ponadgranicznej współpracy oraz rozwijanie nowych aspektów muzycznych i artystycznych w konwencji Nowych Form Sztuki,
  8. Promowanie Postawy Obywatela Kultury, świadomego uczestnika i twórcy życia kulturalnego społeczeństwa jako uzupełnienie polityki społecznej państwa


Statut Fundacji [PDF]

Skip to content