Nie tylko Bach – kantaty na okres adwentu

Kantaty na okres adwentu
17.12.2022 NOSPR

 

Choć jednostki wybitne zawsze kroczą swoimi ścieżkami, żaden geniusz nie porusza się w próżni – zwłaszcza twórca tej miary, co Johann Sebastian Bach (1685–1750), który wywodził się z rodziny o głębokich korzeniach muzycznych. Johann Christoph (1642–1703) był kuzynem ojca Johanna Sebastiana, cieszącym się za życia wielkim szacunkiem jako kompozytor i organista. Jego brat, Johann Michael (1648–1694), organista i urzędnik miejski w turyńskim Gehren, został teściem wielkiego lipskiego kantora. Z kolei kuzyn J.S. Bacha, Johann Ludwig (1677–1731), związany był przede wszystkim z Meiningen, gdzie pełnił funkcję kantora i kapelmistrza. W trakcie podróży śladem bachowskich poprzedników nie może zabraknąć również Heinricha Schütza (1585–1672): twórcy, który mistrzowsko wprowadził elementy stylu włoskiego do niemieckiej kultury muzycznej i tworzył pierwsze koncerty wokalno-instrumentalne.
Repertuar spina tym samym wymowna klamra, łącząca dwóch najważniejszych twórców w historii niemieckiej kantaty: Schütza, któremu zawdzięcza ona swój rys oraz J.S. Bacha (urodzonego dokładnie sto lat później), w którego dziełach znalazła swoje najdoskonalsze odbicie.
Agnieszka Nowok-Zych

Program:

Johann Sebastian Bach, Adagio z Sonaty na Violę da
gamba i klawesyn BWV 1027
w transkrypcji na wiolonczelę i organy

Johann Michael Bach, Herr, ich warte auf dein Heil

Johann Christoph Bach, Wie schön leuchtet der
Morgenstern

Heinrich Schutz, Rorate coeli, SWV 322

Heinrich Schutz Nun komm, der Heiden
Heiland, SWV 301

Johann Sebastian Bach Nun komm, der Heiden Heiland BWV 699

Johann Christoph Bach Lieber, Lieber Herr Gott

Johann Ludwig Bach, Unsere Trubsal

Johann Sebastian Bach Wie schön leuchtet der
Morgenstern

Johann Michael Bach Fürchtet euch nicht

Johann Christoph Bach Wir glauben all an einen Gott
Johann Michael Bach Sei, lieber Tag, willkommen

Johann Sebastian Bach Gott durch deine

Güte/GottesSohn ist kommen
BWV 600

Johann Christoph Bach,
BWV Anhang 163

Merk auf, mein Herz, merk auf

 

Wykonawcy:

Chór Polskiego Radia
Teresa Kamińska – wiolonczela barokowa
Andrzej Zawisza – pozytyw

Maria Piotrowska-Bogalecka – dyrygent

30-40 zł

NOSPR Katowice

Skip to content