Kantaty na okres adwentu

Koncert Kantaty na okres adwentu     16.12.2022, godz. 20:00     Kościół OO. Pijarów, Kraków

Choć jednostki wybitne zawsze kroczą swoimi ścieżkami, żaden geniusz nie porusza się w próżni – zwłaszcza twórca tej miary, co Johann Sebastian Bach (1685–1750), który wywodził się z rodziny o głębokich korzeniach muzycznych. Johann Christoph (1642–1703) był kuzynem ojca Johanna Sebastiana, cieszącym się za życia wielkim szacunkiem jako kompozytor i organista. Jego brat, Johann Michael (1648–1694), organista i urzędnik miejski w turyńskim Gehren, został teściem wielkiego lipskiego kantora. Z kolei kuzyn J.S. Bacha, Johann Ludwig (1677–1731), związany był przede wszystkim z Meiningen, gdzie pełnił funkcję kantora i kapelmistrza. W trakcie podróży śladem bachowskich poprzedników nie może zabraknąć również Heinricha Schütza (1585–1672): twórcy, który mistrzowsko wprowadził elementy stylu włoskiego do niemieckiej kultury muzycznej i tworzył pierwsze koncerty wokalno-instrumentalne.
Repertuar spina tym samym wymowna klamra, łącząca dwóch najważniejszych twórców w historii niemieckiej kantaty: Schütza, któremu zawdzięcza ona swój rys oraz J.S. Bacha (urodzonego dokładnie sto lat później), w którego dziełach znalazła swoje najdoskonalsze odbicie.
Agnieszka Nowok-Zych

 

Program:

Johann Sebastian Bach
Adagio z Sonaty na Violę da gamba i klawesyn BWV 1027 w transkrypcji na wiolonczelę i organy,
Nun komm, der Heiden Heiland BWV 699,
Wie schön leuchtet der Morgenstern,
Gott durch deine Güte / Gottes Sohn ist kommen BWV 600

Johann Christoph Bach
Lieber, lieber Herr Gott,
Wir glauben all an einen Gott,
Merk auf, mein Herz

Johann Michael Bach
Herr, ich warte auf dein Heil,
Fürchtet euch nicht,
Sei lieber Tag, willkommen

Heinrich Schutz
Rorate coeli, SWV 322,
Nun komm, der Heiden Heiland, SWV 301

Johann Ludwig Bach
Unsere Trübsal

 

Wykonawcy:
Magdalena Kaczmarek – sopran
Aleksandra Krzywdzińska – sopran
Dorota Strączek – alt
Krzysztof Michalski – tenor
Michał Szczepan – tenor
Adam Radnicki – bas
Adam Kawa – bas, przygotowanie motetów solowych
Chór Polskiego Radia
Andrzej Zawisza – pozytyw
Teresa Kamińska – wiolonczela barokowa

 

Koncert Chóru Polskiego Radia został zrealizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Fundację Chór Polskiego Radia-Kraków ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

10-20 zł

kościół oo. Pijarów

Skip to content