XVIII Międzynarodowy Konkurs Sztuki Wokalnej im. Ady Sari

Giacomo Puccini – Suor Angelica

Soli
Orkiestra Akademii Beethovenowskiej
Chór Polskiego Radia (panie)
Zespół Śpiewaków MIasta Katowice Camerata Silesia (panie)

Jose Cura – dyrygent

Info:
www.adasari.pl

Organizator:
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ

| Zmiana terminu i miejsca |
Skip to content